52.RU
VIN–
/ ,

Seko

1
541230 Santa Fe 2006
14012 TUCSON
520400MS
540220 HYUNDAI SANTA FE CLASSIC
520600 RR TUCSON
541600 RR
520210 FR
520100 FR 76 TUSCON
540210 HYUNDAI SANTA FE CLASSIC
540100 HYUNDAI SANTA FE CLASSIC
541500 541500
420150ب
391120 FR . 76 MM KIA SORENTO 06-08
391130 FR . 76 . KIA SORENTO 06-
391600 RE . 60 KIA SORENTO 06-08
 -